Ja dat kan. We hebben hiervoor een eenvoudige import op basis van het EDEXML2.0 formaat. Deze is ook eenvoudig vanuit een LAS te exporteren. Denk daarbij om de groep die je wilt exporteren.

Zet je teveel gegevens over dan kun je de leerlingen in DrieDee Plus verwijderen. Om dit zorgvuldig te doen moet je de leerlingen in DrieDee Plus wel 1 voor 1 verwijderen.


Doel van de import is om de initiële set van leerlingen over te zetten naar DrieDee Plus. Aangezien DrieDee Plus heel veel extra gegevens kent om aan te vullen, is het na het overzetten van de gegevens noodzakelijk om de

leerlingen te doorlopen en eenmalig alles aan te vullen. In veel gevallen gaat het ook niet om een hele grote groep leerlingen.Alle gegevens over?

Nee, we willen benadrukken dat niet alle gegevens uit een LAS worden overgezet. EDEXML ondersteunt een beperkte set van gegevens om over te zetten. Denk hierbij aan zaken als:

Naam, geboortedatum, geslacht, isbn of onderwijsnummer, groep en instroomdatum


Zaken als adresgegevens gaan NIET automatisch mee. Groepen daarentegen worden wel overgezet, en zelfs automatisch aangemaakt. Belangrijk om te weten

Na een import is het ALTIJD noodzakelijk om de leerlingen 1 voor 1 langs te lopen. Je zult namelijk de leerling gegevens in DrieDee Plus moeten aanvullen. DrieDee Plus kent namelijk veel meer en veel specifiekere velden dan de LAS systemen die er zijn. Gericht op de specifieke doelgroep 'Leerlingen van Nieuwkomers'. Daarom is het een kleine moeite om de extra gegevens in te vullen die niet meekomen met de import. 


Het voordeel van de import is wel dat je snel de leerlingen in de basis in het systeem hebt, en je stap voor stap deze kunt doorlopen.Groepen aanmaken?

Als je gebruik maakt van de EDEXML import dan hoef je geen groepen aan te maken. Dit doet de import dan voor je. Alle leerlingen worden dan gekoppeld aan de groepen die ook in het LAS aanwezig zijn.

Wil je de groepen anders noemen in DrieDee Plus. Dat is geen probleem. Na de import ga je naar het Beheer van je groepen en hernoem je de geïmporteerde groepen. Team

Cedin Support