Het is inderdaad mogelijk om te veranderen van leerlijn. Stel je maakt nu gebruik van de 10-weken leerlijn en je wilt juist gebruik maken van de 13-weken leerlijn (of vice versa) dan kan dit omgezet worden. Cedin support kan u hierbij ook begeleiden. 


Bij de functie 'Beheren locatie' kun je bij de school (locatie) de leerlijnset wijzigen. Echter dit kan alleen wanneer je geen actuele resultaten aan een leerlijn gekoppeld hebt. Die zouden dan verloren gaan. Dus bedenk goed wanneer je begint met welke leerlijn je wilt beginnen.