Sinds begin 2019 is de functie Beheer Leerlijnen niet meer voor elke rol zichtbaar in DrieDee Plus. Alleen voor gebruikers die ook directie als rol hebben is de functie Beheer Leerlijnen nog toegankelijk.

Een account met meerdere rollen zoals directie, ict beheer en medewerker, zoals bij DrieDee Plus kent de rechten voor het beheren van de leerlijnen toe aan de hoogste rol, in dit geval directie.