In de meeste leerlingvolgsystemen kunt u het gemiddelde voor alle leerlingen in een jaargroep berekenen. Waar u dit gemiddelde kunt vinden, kunt u teruglezen in de handleiding bij het leerlingvolgsysteem. Niet altijd is het groepsgemiddelde van alle kinderen te vinden. U kunt het dan zelf berekenen door alle scores van de leerlingen bij elkaar op te tellen en deze te delen door het aantal leerlingen. Een iets minder secure berekening is de volgende:  

Het gemiddelde van een toets is het gemiddelde van alle leerlingen, waarbij de resultaten van de leerlingen even zwaar worden meegewogen. Om het schoolgemiddelde uit te rekenen bij parallelgroepen, zoekt u de gemiddelden van de groepen op en het aantal leerlingen per groep. U vermenigvuldigt het gemiddelde van de ene groep met het aantal kinderen in de groep, daarna doet u dit ook voor de andere groep. U telt de uitkomsten bij elkaar op en deelt dit door het totaal aantal kinderen.

Een voorbeeld:

Groep 5a heeft 8 leerlingen, die op begrijpend lezen gemiddeld 155 scoren

Groep 5b heeft 21 leerlingen, die op begrijpend lezen gemiddeld 150 scoren