U wilt de aanmelding digitaal afhandelen maar de ouders hebben geen e-mail adres. 


Oplossing

U kunt n zo’n geval alleen maar de ouders verzoeken naar school te komen. Wij adviseren in zo’n geval een apart e-mail adres voor ouders in te richten. 

Bijvoorbeeld ouderformulieren@schoolnaam.nl 


Dit adres vult u dan in bij de vraag e-mailadres ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Op dit e-mail adres zullen dan de zaken van de ouder terechtkomen en kunnen zij vanuit dit bericht verder met hun deel van het formulier of de digitale ondertekening.


Vanuit AVG bent u wel verantwoordelijk om na gebruik van deze methode de e-mailberichten aan de ouders te verwijderen.