Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Ik kan niet digitaal ondertekenen?
Het lukt mij niet om in het proces te komen tot digitale ondertekening. Oplossing Zijn alle verplichte velden ingevuld en documenten geupload. Zo niet...
Ma, 10 Sep, 2018 om 8:54 PM
Ik krijg geen e-mail na digitaal ondertekenen?
Binnen enkele minuten na het digitaal ondertekenen zult u een e-mail bericht moeten ontvangen, met hierin een link die u moet aanklikken, ter bevestiging v...
Ma, 10 Sep, 2018 om 8:54 PM
Ik heb het formulier geprint en ondertekend, waar stuur ik het naartoe?
U kunt het formulier ondertekend opsturen naar: Cedinzorg BV T.a.v. backoffice Cedinzorg Lavendelheide 21 9202 PD  Drachten
Ma, 10 Sep, 2018 om 8:55 PM
De ouders hebben geen e-mail adres, wat moet ik doen?
U wilt de aanmelding digitaal afhandelen maar de ouders hebben geen e-mail adres.  Oplossing U kunt n zo’n geval alleen maar de ouders verzoeken naar s...
Ma, 10 Sep, 2018 om 8:56 PM
Ouders hebben maar één gezamenlijk e-mailadres?
Het komt ook voor dat ouders maar 1 gezamenlijk e-mail adres hebben. In enkele gevallen worden ouders apart benoemd in de formulieren met een eigen e-maila...
Ma, 10 Sep, 2018 om 8:56 PM