Het komt ook voor dat ouders maar 1 gezamenlijk e-mail adres hebben. In enkele gevallen worden ouders apart benoemd in de formulieren met een eigen e-mailadres. Ze vullen dan vaak hetzelfde adres in. 


Oplossing

Dit is op zich geen probleem. Ze zullen er echter rekening mee moeten houden dat er meerdere e-mail berichten binnenkomen die allemaal apart afgehandeld moeten worden. Dus elk e-mail bericht met link bevestigen.